DIBIOTA

DIversity of faecal microBiota In patients with uncOmplicated acute diverticulitis Treated with or without Antibiotics (DIBIOTA study)

Achtergrond

De menselijke darm bevat een grote hoeveelheid verschillende bacteriën, de microbiota. Deze bacteriën tesamen lijken van grote invloed op de gezondheid van mensen. Echter, er zijn ook aanwijzingen dat een bepaalde samenstelling van deze bacteriën aanleiding kan geven tot het ontstaan van uiteenlopende darmziekten en zwaarlijvigheid. Recent zijn er nieuwe testen ontwikkeld die de samenstelling van de aanwezige bacteriën beter kunnen weergeven.

Doel van het onderzoek

Over de samenstelling van de microbiota bij diverticulitis is tot op heden weinig bekend en de gangbare kweektechnieken blijken niet de complete samenstelling weer te kunnen geven. Het doel van dit onderzoek is om met een nieuwe test, ‘IS-pro: een high-throughput PCR-based profiling techniek’, de samenstelling van de bacteriën in de ontlasting (verkregen middels anale swab) te analyseren bij patiënten met een milde acute diverticulitis.

Onderzoeksopzet en -populatie

Een prospectieve, observationele cohort studie, aanhangig bij de DIABOLO Trial. In elk geval 40 opeenvolgende DIABOLO Trial patiënten uit geselecteerde participerende centra, die gerandomiseerd zijn voor behandeling met of zonder antibiotica, zullen worden vergeleken met gezonde controles.

Uitkomstmaten

Baseline samenstelling van de faecale microbiota van patiënten met een primaire episode van acute, ongecompliceerde, linkszijdige diverticulitis vergeleken met gezonde controles, correlatie met de uitkomsten van bloedkweken, interpatient variabiliteit, vergelijking van patiënten behandeld met en zonder antibiotica en verandering van de compositie in de loop van de tijd.

Participerende centra (dd aug 2011)

Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Kennemer Gasthuis Haarlem, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam en het Meander Medisch Centrum Amersfoort,i.s.m. de afdeling Medische Microbiologie van het VU Medisch Centrum Amsterdam

PATIENT INFORMATIE

Literatuur 

IS-pro:Budding AE, Grasman ME, Lin F et al. IS-pro: high-throughput molecular fingerprinting of the intestinal microbiota. FASEB 2010; 24: 1-9.

Copyright Dutch Diverticular Disease Collaborative Study Group 2009/Webdesign Niels de Korte/Created with Sandvox for Mac