Let op

- Svp voor iedere patiënt het Case Record Form invullen bij: presentatie/opname, ontslag en follow-up

 

- Spreek voor alle deelnemende patiënten binnen 24 uur een CT-scan met iv contrast af

 

- Volg de Informed Consent procedure (in het kort: patiënt mondeling en schriftelijk informeren, na ‘voldoende bedenktijd’ dient bij akkoord aan deelname de patiënt eerst te tekenen, zowel naam, datum als handtekening, en daarna de arts, dit in 2-voud, 1 exemplaar in het CRF voegen, het andere aan de patiënt geven)

 

- Instrueer de afdelingsverpleegkundige bij randomisatie voor behandeling met antibiotica voor elke gift een registratie te maken in de Drug Accountability Form map (op de medicijnkamer)

 

- Spreek bij ontslag controles af (naast eventueel eerder gewenste controles) volgens het DIABOLO follow-up schema (linkje naar pdf met schema): policontrole 2, 6, 12 en 24 maanden na inclusie bij voorkeur bij lokale onderzoeker (ná 2 maanden kunnen dit ook belafspraken zijn) en colonoscopie 6-8 weken na ontslag

 

- Meld alle SAEs (=serious adverse events) per mail aan c.e.glaap@amc.uva.nl, zo nodig zullen aanvullende gegevens opgevraagd worden

 

- Neem bij vragen of problemen vooral contact op voor overleg met het studieteam

Copyright Dutch Diverticular Disease Collaborative Study Group 2009/Webdesign Niels de Korte/Created with Sandvox for Mac